Informacja od admina

Szybki i łatwy zarobek: Mini zadania.


http://darmograje.pl/images/darmograje.jpg


Strony Reklamodawców


Reklamy na tej stronie odnawiają się co 24 godziny.

Jeśli chcesz, aby Twoja reklama była na tej stronie, możesz kupić wyświetlenia za pieniądze lub przez SMS.http://costaction.com/refers/en/costaction4.gif


Reklama warta 1 gr, 60 sekund

Psycholog

Reklama warta 0.25 gr, 20 sekund